Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

anoxic

  1. N

    Hiện tượng xuất hiện sinh vật lạ bể thiếu khí!

    Hello ACE Hiện mình đang take care hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty. Gần đây bể thiếu khí anoxic xuất hiện những sinh vật lạ như hình dưới, mình không biết nó là sinh vật gì? vì sao xuất hiện những sinh vật đó? di chuyển giống bo bo và làm sao để hiệu chỉnh bể. Hơn nữa,c.ty mình vừa...
  2. P

    Nước thải hàm lượng SS vào bể anoxic

    help me. chào các anh chị. e dang làm đồ án. vướng lại chỗ này cần giúp đỡ. em xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học. hiện tại nước thải trước khi vào anoxic có SS = 172 mg/l. không biết với hàm lượng đó có thể vào anoxic được không, theo a biết thì ss vào aerotank la 150. nhưng...
Top