Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

áp dụng công nghệ

  1. leeahnjun

    Bộ môi trường xem xét công nghệ nước Nhật Bản

    Bộ môi trường xem xét áp dụng công nghệ nước Nhật Bản HÀ NỘI - Mùi độc hại và mức độ bùn ở sông Tô Sự và Hồ Tây ở Hà Nội đã giảm đáng kể do công nghệ lò phản ứng nano đã được áp dụng, theo đại diện của Tổ chức Xúc tiến Thương mại và Môi trường Nhật Bản (JETRO). Bùn dưới lòng sông đã giảm từ...