Ứng dụng Gom Rác GRAC

auditor

  1. Ms Bean

    ISO Danh sách auditor đánh giá viên ISO tại Việt Nam

    Danh sách đánh giá viên (Lead auditor/auditor) ISO tại Việt Nam được công nhận bởi tổ chức hàng đầu thế giới - The International Register of Certificated Auditors (IRCA) https://members.irca.org/IRCA/Find_an_auditor/IRCA/find-an-auditor.aspx Ví dụ trình tự các bước sau: Scheme - chọn lĩnh...
  2. Ms Bean

    lead auditor là gì

    Trên mạng chúng ta thường thấy chữ Lead auditor - đánh giá viên trưởng Vậy lead auditor là gì ? Ai có thể tự xưng là auditor/lead auditor ? Nhiều người tự xưng là lead auditor trong tư vấn hoặc giảng viên. Vậy làm sao biết được chính xác ?
Top