Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

auditor

  1. Ms Bean

    ISO Danh sách auditor đánh giá viên ISO tại Việt Nam

    Danh sách đánh giá viên (Lead auditor/auditor) ISO tại Việt Nam được công nhận bởi tổ chức hàng đầu thế giới - The International Register of Certificated Auditors (IRCA) https://members.irca.org/IRCA/Find_an_auditor/IRCA/find-an-auditor.aspx Ví dụ trình tự các bước sau: Scheme - chọn lĩnh...
  2. Ms Bean

    lead auditor là gì

    Trên mạng chúng ta thường thấy chữ Lead auditor - đánh giá viên trưởng Vậy lead auditor là gì ? Ai có thể tự xưng là auditor/lead auditor ? Nhiều người tự xưng là lead auditor trong tư vấn hoặc giảng viên. Vậy làm sao biết được chính xác ?
Top