Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

axit acetic

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của CH3COOH

    Axit axetic Tên theo danh pháp IUPAC: Acid ethanoic; Mã số CAS: 64-19-7; Mã số UN: 2789; CTHH: CH3COOH; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện giấy phép: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nếu sản xuất, kinh...
Top