Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

axít clohiđric

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của acid Hydrochloric

    Acid Hydrochloric Tên theo danh pháp IUPAC: Axít clohiđric (Axit clohydric); Mã số CAS: 7647-01-0; Số ECS: 231-595-7; Số UN: 1789 Công thức phân tử: HCl; Sau khi xem xét các quy định pháp luật về các giấy phép hóa chất phải được xin phép ở Sở Công Thương, Bộ Công Thương thì hóa chất này phải...