bắc cực mất băng

  1. leeahnjun

    Mất băng khiến Bắc Cực phản xạ nhiệt ít hơn

    Mất băng khiến Bắc Cực phản xạ nhiệt ít hơn Mất lớp phủ băng tuyết là những lý do chính làm giảm khả năng phản xạ nhiệt của Bắc Cực, chứ không phải bồ hóng như đã nghĩ trước đây. Khả năng phản xạ nhiệt của Bắc Cực được xác định bởi một thứ gọi là hiệu ứng albedo. Đây là một phép đo mức độ bề...
scroll-topTop