bản cam kết bvmt

 1. G

  Bản Cam kết bảo vệ môi trường Trạm xăng dầu Ngân Vĩnh Thu 2 và kinh doanh vận tải xăng dầu

  I. THÔNG TIN CHUNG.. 1 1.1. Tên dự án. 1 1.2. Tên doanh nghiệp. 1 1.3. Địa chỉ trụ sở chính. 1 1.4. Người đại diện. 1 1.5. Điện thoại1 1.6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 1 1.7. Ngành nghề kinh doanh. 1 1.8. Vốn điều lệ. 1 II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN.. 2 2.1. Vị trí địa lý khu...
 2. T

  Thanh tra xử lý như vậy có đúng không

  Nhà máy mình đã có quyết định phê duyệt ĐTM, tuy nhiên trong ĐTM của dự án không nhắc cụ thể đến các tác động môi trường của Phân xưởng Tuyển (PX tuyển này nằm trong dự án đã được phê duyệt ĐTM). Tuy nhiên qua một đợt thanh tra môi trường, họ yêu cầu phân xưởng tuyển phải lập bản cam kết BVMT...
 3. nhungdoahoaphudung

  Mẫu Tờ trình chấp nhận đăng ký bản cam kết BVMT, Báo cáo thẩm định bản cam kết bảo vệ môi trường

  Chào cả nhà! Tình hình là theo Thông tư 26 quy định về lập bản cam kết BVMT, cơ quan xác nhận là UBND cấp huyện. Nhưng thực tế thì tiếp nhận và thẩm định là Phòng TNMT. Em có xem qua nhiều mẫu thông báo chấp nhận bản cam kết nhưng mỗi nơi một khác, nơi thì có thẩm định, nơi thì chỉ soạn giấy...
scroll-topTop