Ứng dụng Gom Rác GRAC

bạn là người giàu có

  1. yeumoitruong2010

    Bạn là người giàu có ?

    Vì sao chúng ta lại giàu có? Nếu sáng tỉnh dậy, thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai. Mint(Dịch từSelfimprovement) Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của một anh chàng, bèn hỏi: Chàng trai, sao trông cậu buồn thế, có việc...
Top