bản mạch máy tính

  1. L

    bản mạch máy tính hỏng

    help me!!!!! mình đang làm đề tài nghiên cứu thu hồi kim loại từ bản mạch máy tính bị hỏng, ai biết chỗ nào bán chỉ giúp mình với nhá.thanks các pro rất nhiểu p/s: mình mua số lượng lớn khoảng 50 kg và đang cần gấp
scroll-topTop