Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

bằng cấp

  1. Minh YMT

    Training Phân biệt chứng chỉ chứng nhận và bằng cấp

    Phân biệt chứng chỉ, chứng nhận, bằng cấp như thế nào là đúng ? Hiện nay rất nhiều người còn nhầm lẫn đặc biệt từ học viên, doanh nghiệp đến cả cơ quan quản lý nhà nước Trích Luật Giáo Dục (Education Law) số 38/2005/QH11 và Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp số 74/2014/QH13 ( Law On Vocational...
  2. Minh YMT

    So sánh các khóa học về môi trường

    Trong tình hình hiện nay, quản lý môi trường cho doanh nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, đặc biệt là hệ thống các văn bản pháp luật, các yêu cầu của khách hàng cũng như việc vận hành hệ thống quản lý môi trường,… Bài viết này tổng quan (overview) các khóa học môi trường để học viên có...
Top