Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

bao bì nhựa tự phân hủy sinh học

  1. Minh YMT

    Tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam - Bao bì nhựa tự phân hủy sinh học

    NXVN 03:2014 BAO BÌ NHỰA TỰ PHÂN HỦY SINH HỌC Biodegradable plastic shopping bag (Ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-BTNMT Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hà Nội – 2014 I. Khái niệm, mục tiêu và đối tượng áp dụng 1. Khái niệm: Bao bì nhựa tự phân...
Top