bao bì phân bón

  1. M

    BAO BÌ PHÂN BÓN CÓ PHAI LA CTNH KHÔNG

    xin chào mọi người cho em hỏi là bao bì phân bón nhu phan ure , NPK có phải là chất thải nguy hại không. ngoài ra các cơ sở nhỏ phát sinh dưới 120kg/năm thì không phải làm Sổ chủ nguồn thải , nhưng chất thải ít quá cả năm mới có vài hộp mực tư năm ngoái đến năm nay thì mình nên xử lý thế nào...
scroll-topTop