Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

báo cáo giám sát môi trường định kỳ

  1. bunvisinh

    Quản lý môi trường Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

    Hiện tại mình đang có 1 dự án tối mật tại khu công nghiệp Long Hậu - Long An. Đó là viết báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho nhà máy sản xuất giấy với lưu lượng 6000 Tấn/1 tháng. Nhưng đề tài này quá khó . Bạn nào có kinh nghiệm có thể nhắn về giúp mình địa chỉ mail : orionaxian@gmail.com...
  2. nhungdoahoaphudung

    Quy định về quan trắc giám sát môi trường

    Theo quy định của Nghị định 18, Thông tư 26, 27 thì: đối với cơ sở thuộc cấp huyện, dự án phải lập đề án BVMT đơn giản thì có phần giám sát môi trường định kỳ, còn theo mẫu kế hoạch BVMT thì quá đơn giản ko có nói gì đến giám sát. Vì lý do đó xảy ra trường hợp lách luật: Chủ dự án lập cái dự án...