Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

báo cáo giám sát môi trường

  1. O

    các VBPL quy định về báo cáo giám sát môi trường?

    Tìm kiếm trên mạng, em chỉ thấy các văn bản quy định về đánh giá tác động môi trường, cam kết môi trường thôi. em không tìm thấy văn bản pháp lý nào về báo cáo giám sát môi trường. ai biết thì chỉ giúp em với:) cảm ơn!
Top