Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

báo cáo giám sát

  1. T

    Hỏi về thủ tục xả thải, khai thác nước, báo cáo giám sát, đăng kí chủ nguồn thải

    Mọi người cho mình hỏi vài câu với. Giấy phép khai thác nước dưới đất và giấy phép gia hạn kéo dài bao lâu? Khi nào thì mình làm giấy phép gia hạn ạ? Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và giấy phép gia hạn kéo dài bao lâu? Khi nào thì mình làm giấy phép gia hạn ạ? Có phải báo cáo giám sát...