bao cao hien trang moi truong vinh phuc

  1. _nguyenmanh_

    [HELP] Xin tài liệu báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

    Xin chào các bạn. Hiện mình đang làm đồ án nhưng lại thiếu số liệu kết quả các mẫu quan trắc chất lượng nước mặt tỉnh Vĩnh Phúc qua các năm. Mình có BC hiện trạng môi trường tỉnh VĨnh Phúc năm 2013 nhưng lại không có phụ lục. Phụ lục mới có giá trị kết quả các mẫu quan trắc trong BC. Bạn nào có...
Top