báo cáo hóa chất

  1. L

    Tư vấn Báo cáo hóa chất-Hệ thống cơ sở dữ liệu HC QG

    Chào anh, chị Công ty em mới thực hiện việc lập báo cáo hóa chất trên Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia. Tuy nhiên khi nhập dữ liệu em thấy có 1 số vấn đề vướng mắc sau: - Đối với các hóa chất k biểu thị số CAS (NCC hay đề cập là bí mật thương mại) thì không thể nhập lên hệ thống được...
scroll-topTop