báo cáo thẩm định bản cam kết bvmt

  1. M

    BC hoàn thành DTM

    các anh chị cho em hỏi là cty nằm trong kcn có htxln đấu nối, vậy sau DTM phải làm BC hoàn thành DTM không (báo cáo hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ moi trường khi hoạt động)
  2. nhungdoahoaphudung

    Mẫu Tờ trình chấp nhận đăng ký bản cam kết BVMT, Báo cáo thẩm định bản cam kết bảo vệ môi trường

    Chào cả nhà! Tình hình là theo Thông tư 26 quy định về lập bản cam kết BVMT, cơ quan xác nhận là UBND cấp huyện. Nhưng thực tế thì tiếp nhận và thẩm định là Phòng TNMT. Em có xem qua nhiều mẫu thông báo chấp nhận bản cam kết nhưng mỗi nơi một khác, nơi thì có thẩm định, nơi thì chỉ soạn giấy...
scroll-topTop