Ứng dụng Gom Rác GRAC

bao cao thuc tap

  1. Kck Ánh Ngọc

    Thực tập Báo cáo thực tập

    Chào mọi người ạ ! Hiện nay mình đang thực tập tại sở TNMT của tỉnh, mình muốn xin mọi người báo cáo thực tập mẫu . Chủ đề lựa chọn thực tập mà m làm báo cáo là " Hiện trạng môi trường của tỉnh/ làng nghề " Ai có mẫu báo cáo có thể cho m xin tham khảo với ạ. mail m là : anhngoccttw@gmail.com...
Top