Ứng dụng Gom Rác GRAC
alt="Ứng dụng Gom Rác GRAC">FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

báo cáo tuân thủ

  1. Minh YMT

    XÁC NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

    XÁC NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) Điều 25. Đối tượng phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ...
Top