Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

báo cáo xả nước thải

  1. Nightstar_hua

    Kinh nghiệm làm BC Xả thải theo thông tư mới 27 /2014/TT-BTNMT

    Em đang học viết 1 BC Xả thải công suất lớn cho 1 nhà máy cbi đi vào hoạt động và đang xây dựng HTXLNT theo TT mới 27 /2014/TT-BTNMT. Nước thải nhà mày nối vào HTXLNT của KCN. Anh chị em nào có kinh nghiệm Viết BCXNT (cho ngành mạ điện) theo TT mới cho em học hỏi thêm với! Xin cảm ơn cả nhà...