Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

bảo đảm an toàn

  1. leeahnjun

    Bảo đảm an toàn, an ninh nguồn nước

    Bảo đảm an toàn, an ninh nguồn nước Trong quá trình đô thị hóa và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, cùng với những tác động của biến đổi khí hậu, công tác quản lý nguồn nước an toàn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi chất lượng nguồn nước có xu hướng xấu đi, cạn kiệt và ô nhiễm… Ngành...