bảo dưỡng phương tiện chữa cháy cơ giới

  1. de^

    Bảo dưỡng phương tiện chữa cháy cơ giới

    Bảo dưỡng phương tiện chữa cháy cơ giới Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên 1. Sắp xếp, làm sạch phương tiện a) Sắp xếp gọn gàng, kiểm tra số lượng trang thiết bị, dụng cụ trên xe, tàu, xuồng theo đúng quy định; b) Làm sạch buồng lái, đệm, ghế ngồi, vỏ xe, gầm xe, tàu, xuồng, khoang đặt bơm chữa...
scroll-topTop