Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

bảo hiểm xã hội bắt buộc

  1. Minh YMT

    Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

    Trích điều 2 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13: Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công...