Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

bảo hiểm y tế

  1. hoahong39

    Từ 2015, tai nạn lao động sẽ được hưởng bảo hiểm y tế

    Trách nhiệm đồng chi trả của người sử dụng lao động và cơ quan BHYT. Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi 2014, từ 01/01/2015 BHYT sẽ bắt đầu thực hiện chi trả chi phí điều trị cho các trường hợp sau: - Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích. - Khám bệnh, chữa bệnh tổn...