bảo hộ lao động

 1. trangthietbi

  Draeger - An toàn và Sức khỏe lao động

  Khi làm việc với các chất nguy hại, chúng ta phải chịu đựng rất nhiều những thử thách khác nhau. Với kinh nghiệm và chuyên môn về an toàn tại nơi làm việc, Dräger mang đến cho bạn danh mục các sản phẩm toàn diện phù hợp với các yêu cầu cá nhân của bạn, từ các giải pháp cao cấp tới cơ bản. Với...
 2. quangthanhtran

  Sơ lược về trang thiết bị Bảo hộ

  Thông tư 04_2014_TT-BLDTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong đó có bảng hướng dẫn chi tiết trang thiết bị bảo hộ cho từng ngành (29 Ngành nghề)
 3. Ms Bean

  Chức năng nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên

  An toàn vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu nghiệp vụ (chuyên môn và kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động), nhiệt tình và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn - vệ sinh lao động và được người lao động ở cơ sở bầu ra. Cán bộ an toàn - vệ sinh viên hoạt động dưới sự...
scroll-topTop