Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

bảo vệ đúng cách

  1. leeahnjun

    Bạn chắc đã thực hành bảo vệ môi trường đúng cách!

    Trong khái niệm 3 "Re": Reduce - Reuse - Recycle, hoặc mở rộng hơn là 5 "Re": Refuse - Reduce - Reuse - Repurpose - Recycle, đều không có tồn tại từ "Replace". Điều này có nghĩa là việc thực hành sử dụng các vật dụng làm từ nguyên liệu thay thế (ví dụ như dùng túi vải hoặc giấy thay túi nilon)...