Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

bất cập của luật bảo vệ môi trường năm 2014

  1. nhungdoahoaphudung

    Tản mạn về thẩm quyền quản lý môi trường theo quy định của Luật Môi trường 2014

    Luật BVMT năm 2014 được ban hành có nhiều điểm mới, tuy nhiên một số chỗ lại không cụ thể như luật cũ, cụ thể: 1. Sở TN&MT là cơ quan quản lý NN về BVMT nhưng trong Chương XIV. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG thì lại không có điều nào nêu trách nhiệm của Sở TN&MT...