bauxit tây nguyên

  1. H

    Bùn thải bauxit độc hay không độc?

    Vừa qua xảy ra vụ tràn bùn thải quặng bauxit Tân Rai đuôi số 5 ra môi trường. Bộ công thương và chủ đầu tư TKV khẳng định loại bùn thải này không độc. Vậy thực chất nó có độc hay không...
scroll-topTop