bbs

  1. HSE

    Chương trình Giám sát hành vi an toàn BBS

    Chương trình Giám sát hành vi an toàn (BBS) hay còn gọi là Behavior Based Safety (BBS) Chương trình giám sát hành vi an toàn (BBS) theo tiêu chuẩn Mỹ được thực hiện nghiêm túc nhằm đạt đến mức an toàn dựa trên hành vi, nhờ đó, ý thức của người lao động về an toàn trong khi lao động nâng lên...
scroll-topTop