Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

bể aerotank có màu đen?

  1. L

    Nước thải Bể Aerotank có màu đen?

    Nhà máy em đang sử dụng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt CS 300m3/ ngày đêm. Tình hình là mấy tháng nay hệ thống sử lý nước thải có vấn đề. Bùn vi sinh ở bể Aerotank có màu đen, bông bùn nhỏ li ti. trên bề mặt có nổi nhiều bọt nhớt nhớt màu xám tro, SV30 là 250. Anh (chị nào) có giải pháp khắc...
Top