bể aerotank

  1. Q

    Tải trọng bể aerotank

    Mọi người ơi cho mình hỏi tải trọng của bể aerotank có thể xử lý được bao nhiêu kgcod/m3/ngày ạ?
  2. L

    Thắc mắc hệ thống xử lý NTSH

    Hệ thống của mình xử lý ntsh.. mình nuôi vi sinh mãi k được, theo mình quan sát thì loại nước thải này có nhiều ss mà hệ thống thì lại k có bể lắng 1, chỉ tách rác và dầu mỡ rồi cho vào bể điều hòa hàm lượng N, P cao nữa. mình co dùng vi sinh của hệ thống xử lý nước thải thực phẩm đổ vào và cho...
scroll-topTop