bể lắng

  1. T

    xin bản vẽ bể lọc nhanh và bể lắng ngang

    tình hình là e đang làm đồ án. còn phản bản vẽ chi tiết. ai có bảng vẽ chi tiết bể lọc nhanh hoặc là bể lắng ngang cho e tham khảo với.. tks a chi tran.c.thanh.9x@gmail.com
  2. L

    Thắc mắc hệ thống xử lý NTSH

    Hệ thống của mình xử lý ntsh.. mình nuôi vi sinh mãi k được, theo mình quan sát thì loại nước thải này có nhiều ss mà hệ thống thì lại k có bể lắng 1, chỉ tách rác và dầu mỡ rồi cho vào bể điều hòa hàm lượng N, P cao nữa. mình co dùng vi sinh của hệ thống xử lý nước thải thực phẩm đổ vào và cho...
scroll-topTop