bể loc

  1. T

    xin bản vẽ bể lọc nhanh và bể lắng ngang

    tình hình là e đang làm đồ án. còn phản bản vẽ chi tiết. ai có bảng vẽ chi tiết bể lọc nhanh hoặc là bể lắng ngang cho e tham khảo với.. tks a chi tran.c.thanh.9x@gmail.com
scroll-topTop