Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

bể phốt

  1. snowman102

    Xin tư vấn về giấy tờ cần thiết cho việc hút bể phốt trong công ty

    Như chủ để, mình đang cần xin tư vấn về các giấy tờ cần thiết để thực hiện việc hút bể phốt trong công ty ở Yên Phong, Bắc Ninh. Công ty mình đang có nhu cầu hút bể phốt với tổng khối lượng khoảng 80m3. Trước đây vẫn liên hệ với một số đơn vị hút thông thường. Tuy nhiên gần đây bên cơ quan...