bể tách dầu

  1. Tuyen moi truong QG

    Cách lắp bể tách dầu - máy tách lọc dầu cho xưởng cơ khí, máy nén khí

    Những chú ý đối với nước thải từ xưởng cơ khí, chế tạo thiết bị, máy nén khí. + Nước thải chứa dầu mỡ, dầu DO được thu gom trong các bể ngầm hoặc trên mặt đất. (XEM THÊM THUYẾT MINH SẢN PHẨM) + Bùn đất bẩn, nhiễm dầu, và chất thải nhiễm dầu (chất thải nguy hại) sẽ được quản lý và xử lý theo...
scroll-topTop