bể tách mỡ gia đình

  1. Tuyen moi truong QG

    Full tài liệu về bể tách dầu và thiết bị tách dầu mỡ cho dự án

    Chúng ta đề biết dầu, mỡ là chất không hòa tan trong nước và rất khó phân hủy trong tự nhiên. Vì vậy khi đầu mỡ thải đi vào trong hệ thống thoát nước của tòa nhà hay bếp nhà hàng sẽ làm tắc hệ thống đường ống thoát nước của các căn hộ, hơn thế còn làm giảm hiệu quả xử lý thải của các công trình...
scroll-topTop