bể tách mỡ

  1. Tuyen moi truong QG

    Luật môi trường Nguồn gốc và ý nghĩa ngày môi trường Thế giới

    Hàng năm Ngày Môi trường Thế giới (5/6) được tổ chức trong thể ở 2 quốc gia khuyến khích sự quan tâm chính trị và hành động bảo vệ môi trường. Bắt đầu từ những năm 1960, những dấu hiệu cho thấy sự phát triển ngày càng tăng của nạn suy thoái môi trường đã ngày một rõ ràng hơn, con người đã bắt...
  2. Tuyen moi truong QG

    Tuyển dung Kỹ sư môi trường

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9.2020: CT CP VINACEE VIỆT NAM ĐANG CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG =AZVpEuc7bXFw5RHaE2TaNoGhEqMHZPtOsbT29GM8sBdZKMF8XN4Y_YE3-PwzhKKDhZZUh423nhPWdFFzDH_f3XA-3zB_DCT7jU1oZfi-Dx7y-tT9scAkVWzvXu7vrJQUJ9LCEn5LhnlPThKmFM2UdpX83SU71s8CcEAQQCgrxOYWYg&__tn__=*NK-R']#GẤP I-VỊ TRÍ TUYỂN...
scroll-topTop