bể tự hoại

  1. Trong Hien

    Top 5 bể tự hoại giá tốt nhất miền Bắc

    Bể tự hoại chế tạo tạo sẵn là một loại bể tự hoại được sản xuất thành sản phẩm sẵn rồi mới đưa vào vị trí cần lắp đặt để xử lý nước thải sinh hoạt hoặc nước thải từ các nhà vệ sinh. Để tìm hiểu rõ hơn về các loại bể tự hoại chế tạo sản có ưu điểm và giá thành tốt, VINACEE sẽ giới thiệu cho bạn...
  2. Minh YMT

    Quản lý bùn thải

    1. Bùn thải phải được phân loại để quản lý và lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp, góp phần giảm chi phí vận chuyển, chi phí xử lý và thuận tiện trong quản lý, vận hành bãi chôn lấp. 2. Bùn thải được phân loại như sau: a) Theo nguồn gốc bùn thải: Bùn thải từ hệ thống thoát nước (mạng lưới thoát...
scroll-topTop