bệnh cadimi

  1. atvsld

    Thông tư số 42/2011/TT-BYT ngày ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế

    Bổ sung bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn tiêu chuẩn chẩn đoán, giám định
scroll-topTop