Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

bệnh nghề nghiệp

 1. HSE

  Tài liệu Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật bệnh nghề nghiệp

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ DO THƯƠNG TÍCH, BỆNH, TẬT VÀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP Điều 1. Quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể 1. Ban hành kèm theo Thông tư này bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể áp dụng trong giám định y khoa, giám định pháp y và...
 2. L

  Thời gian đảm bảo cho từng Bệnh nghề nghiệp

  HELP!!! Các mem giúp với: Quy định, thông tư nào nói đến thời gian bảo đảm cho từng bệnh nghề nghiệp. Ví dụ cụ thể: 1 công nhân đã ngừng tiếp xúc (đã nghỉ hưu 1 năm) với môi trường có chứa TNT vượt TCVSLĐ. Vậy người công nhân này có đủ điều kiện để lập hồ sơ và tổ chức giám định BNN hay không?
 3. M

  Phân biệt Bồi thường, Bồi dưỡng, Trợ cấp Tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp

  Mọi người phân biệt giúp em về khái niệm Bồi thường, Bồi dưỡng, Trợ cấp Tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp. Khi Tai nạn lao động xảy ra, NLĐ thực hiện Bồi thường, Bồi dưỡng và Trợ cấp ntn. Điều kiện và mức độ thực hiện của NLĐ
 4. Minh YMT

  Bồi thường cho người bị tai nạn lao động

  Hỏi: Người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động được quy định như thế nào? Trả lời: Theo Thông tư 04/2015/TT-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động (NSDLĐ) đối với người lao động (NLĐ) bị tai nạn lao...
 5. HSE

  Mức bồi thường đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  MỨC BỒI THƯỜNG TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 02 năm 2015 về việc hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người...
 6. HSE

  Danh mục 30 bệnh nghề nghiệp được bồi thường

  DANH MỤC 30 BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BỒI THƯỜNG (Ban hành kèm các Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976, Thông tư Liên bộ số 29/TTLB ngày 25-12-1991, Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYTngày 21/9/2006 và Thông tư số 42/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2011...
 7. Minh YMT

  chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng LĐ đối với NLĐ bị tai nạn

  Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Theo Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH, người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ phải bồi thường, trợ cấp cho người lao động...
 8. hoahong39

  Thông tư 36/2014/TT-BYT bổ sung bệnh Bụi phổi-Than nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp...

  THÔNG TƯ BỔ SUNG BỆNH BỤI PHỔI-THAN NGHỀ NGHIỆP VÀO DANH MỤC BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BẢO HIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, GIÁM ĐỊNH Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của...
 9. meomaythongminh

  Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiên các quy định về bệnh nghề nghiệp.

  BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hà Nội , ngày 20 tháng 4 năm 1998 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ...