bệnh viện

  1. L

    Air cleaners_máy lọc không khí bảo vệ mọi người

    BẢO VỆ SỨC KHỎE BỆNH NHÂN TẠO ÁP SUẤT DƯƠNG TRONG PHÒNG Khái niệm tạo áp suất dương trong phòng là để đảm bảo rằng không khí được đưa vào phòng sạch sẽ và không khí thoát ra sẽ không ảnh hưởng đến bệnh nhân hoặc nhân viên khác. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO RA ÁP SUẤT DƯƠNG Đưa không khí trong lành từ...
  2. tulip

    Dự án xây dựng phòng khám

    Mọi người cho mình hỏi: Đối với bệnh viện đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường lâu rồi mà bây giờ muốn xây dựng mở rộng khu vực phòng khám, đón tiếp bệnh nhân thôi thì làm cam kết cho phòng khám hay lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường cho cả bệnh viện. Thanks all!
scroll-topTop