bhlđ

  1. songngu93

    Xử lý CN không tuân thủ QĐ an toàn, không sd BHLĐ

    Chào mn, mong mọi người chia sẻ cho em kinh nghiệm về việc xử lý khi công nhân không tuân thủ nội quy an toàn (không đúng quy trình an toàn khi vận hành máy, sai tư thế...) và không sử dụng các BHLĐ đã đc cấp phát được không ạ? Làm như thế nào để việc sử dụng BHLĐ trở thành thói quen cho người...
scroll-topTop