Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

bị đe dọa

  1. leeahnjun

    Coronavirus: Động vật trong vườn thú 'bị đe dọa'

    Coronavirus: Động vật trong vườn thú 'bị đe dọa' Động vật đang gặp rủi ro vì hoảng loạn mua và giới hạn mua siêu thị đang gây khó khăn cho chúng ăn, một chủ sở hữu vườn thú đã cảnh báo. Chris Moiser, người điều hành Vườn thú nhiệt đới ở Somerset, cho biết nhân viên của anh đã "lùng sục các cửa...