biến đổi đời sống

  1. leeahnjun

    Biến đổi khí hậu đã tác động lớn đến đời sống con người

    Biến đổi khí hậu đã tác động lớn đến đời sống con người Thiên tai và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác đang gia tăng ở hầu hết các nơi trên thế giới, nhiệt độ và mực nước biển trung bình toàn cầu tiếp tục tăng nhanh chưa từng có và đang là mối lo ngại của các quốc gia trên thế giới, trong...
scroll-topTop