Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

biến dổi khí hậu

  1. hoahong39

    Biến đổi khí hậu đe dọa thế giới năm 2014

    Các nhà khoa học đưa ra nhận định biến đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực và nước ngọt sẽ là những rủi ro hàng đầu đe dọa thế giới trong năm 2014. Thiệt hại 1.200 tỷ USD mỗi năm Theo kịch bản cập nhật nhất, biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên khắc nghiệt, đồng thời có tác động mạnh mẽ đến...