Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

biến đổi thiệt hại

  1. leeahnjun

    Biến đổi khí hậu gây thiệt hại hàng ngàn tỉ USD

    Biến đổi khí hậu gây thiệt hại hàng ngàn tỉ USD Biến đổi khí hậu có thể khiến kinh tế thế giới thiệt hại 7.900 tỉ USD vào năm 2050 do tình trạng hạn hán, lũ lụt và vụ mùa thất thu ngày càng nghiêm trọng, từ đó làm cản trở tốc độ tăng trưởng và đe dọa hạ tầng cơ sở. Đó là dự báo được đưa ra...