biện pháp an toàn

  1. Minh YMT

    Các phương pháp biện pháp cơ bản về phòng cháy chữa cháy

    Các phương pháp biện pháp cơ bản về phòng cháy chữa cháy Một số nội dung về phương pháp và biện pháp chữa cháy: 1. Những vấn đề chung về công tác chữa cháy: - Khái niệm về chữa cháy: Trong Luật PCCC giải thích từ ngữ chữa cháy là bao gồm các công việc huy động, triển khai lực lượng, phương...
  2. HSE

    Chương trình Giám sát hành vi an toàn BBS

    Chương trình Giám sát hành vi an toàn (BBS) hay còn gọi là Behavior Based Safety (BBS) Chương trình giám sát hành vi an toàn (BBS) theo tiêu chuẩn Mỹ được thực hiện nghiêm túc nhằm đạt đến mức an toàn dựa trên hành vi, nhờ đó, ý thức của người lao động về an toàn trong khi lao động nâng lên...
scroll-topTop