Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

  1. Quynh294

    [Help] Biện pháp phòng ngừa, ứng phó hệ thống hóa chất

    Mọi người ơi. Tình hình là như này: Công ty mình đã đi vào hoạt động được khoảng gần 2 năm rồi. Nhưng giờ kiểm tra thấy chưa làm Biện pháp phòng ngừa ứng phó hệ thống hóa chất được phê duyệt. Công ty mình chỉ có quy trình ISO 14001 là có 1 lưu đồ về nó thôi. Ngày 16/8 tới có bên Sở công...
  2. Minh YMT

    Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất - thủ tục hành chính

    XÁC NHẬN BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 29.1. Trình tự thực hiện: - Thời hạn xác nhận Biện pháp không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư này. - Trong thời gian 04...