biến thiên nước thải giết mổ

  1. T

    THiết kế với nước thải biến thiên lưu lượng lớn

    Anh chị các bạn cho mình hỏi về nước thải giết mổ xíu! Nước thải giết mổ biến thiên lưu lượng rất lớn vào dịp tết khoảng 10 ngày Vậy a chị các bạn có cách nào thiết kế tiết kiệm diện tích mà vẫn đảm bảo loại đầu ra loại A QCVN 40 :2011 không ạ? Mình đã tham khảo nhiều cách nhưng vẫn chưa tìm...
scroll-topTop